账务
高级检索

languages

nl(remove)

二次搜索

GO
首页 > 报刊文摘
搜索 获得约962条结果,(用时0.0630秒)
排序:相关度 | 标题

Niet altijd onschuldig

Otitis media met effusie komt bij kinderen veel voor en heeft een gunstige prognose. Bij volwassenen komt OME nog maar zelden voor, maar dan kan er ernstige pathologie aan ten grondslag liggen.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Huisarts en Wetenschap

出版时间:2006

ISSN:0018-7070

数据源:报刊文摘

Over dromen en de toekomst

Onlangs vierde de LOVAH haar 25-jarig bestaan met een jubileumcongres voor alle aios in het land. Congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout vulde zich met ruim 900 aios en andere belangstellenden en genodigden. Pieter Jan Hagens ? bekend van onder meer Twee Vandaag ?

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Huisarts en Wetenschap

出版时间:2006

ISSN:0018-7070

数据源:报刊文摘

De lijkschouw bij plotselinge dood

Reijnders UJL, Das C, Giannakopoulos GF, De Bruin KH. De lijkschouw bij plotselinge dood. Onderzoek onder huisartsen naar vaardigheden en meningen over hun rol bij de lijkschouw. Huisarts Wet 2006;49(2):68-71.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Huisarts en Wetenschap

出版时间:2006

ISSN:0018-7070

数据源:报刊文摘

Een bezoek aan enkele workshops

In de praktijk bezocht voor u een aantal workshops tijdens het NHG-Congres. Onderstaand vindt u daar de samenvatting van. Een uitgebreid verslag van het gehele congres vindt u in het NHG-nieuws (pag. nhg-21/3).

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Huisarts en Wetenschap

出版时间:2006

ISSN:0018-7070

数据源:报刊文摘

‘We moeten weer echte huisartsen worden’

In de achterstandswijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid heeft Jan Galesloot samen met collega-huisarts Sonja Hanedoes gekozen voor een bijzondere praktijkvorm, waarbij twee verpleegkundigen en acht praktijkassistentes een belangrijke rol hebben.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Huisarts en Wetenschap

出版时间:2006

ISSN:0018-7070

数据源:报刊文摘

De praktijkassistente aan het werk

In de serie over preventie in de huisartsenpraktijk dit keer aandacht voor het uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Huisarts en Wetenschap

出版时间:2006

ISSN:0018-7070

数据源:报刊文摘

“Voor kinderen tot tien jaar is poetsen moeilijk!”

?Komt achteruitgang tot stilstand?? Dat vroeg Standby aan Frederik Parree. Als kindertandarts werkt hij op de polikliniek Tandheelkunde & Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook begeleidt hij studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Standby, jaargang 2006

出版时间:2005

ISSN:0922-310X

数据源:报刊文摘

De stille kracht van Ultrasoon

Parodontologie was de eerste tandheelkundige vakdiscipline die curatieve zorg baseerde op fundamentele onderzoek naar oorzakelijke, microbiologische ziekteverwekkers.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Standby, jaargang 2006

出版时间:2005

ISSN:0922-310X

数据源:报刊文摘

Nieuwe ontwikkelingen in het bevestigen van brackets

Tot 1980 werden in de orthodontie banden gebruikt om een gebitselement recht te zetten. Nu zijn we al jaren gewend aan brackets en tubes. In dit artikel komen nieuwe ontwikkelingen aan bod.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Standby, jaargang 2006

出版时间:2005

ISSN:0922-310X

数据源:报刊文摘

Tanden bleken kan altijd

In de rubriek Stelling komen jullie zelf aan het woord. In een kort telefonisch interview vragen we jullie mening over een stelling. De stelling van deze Standby: `Tanden bleken kan altijd?.

出版机构:Bohn Stafleu van Loghum

刊物名称:Standby, jaargang 2006

出版时间:2005

ISSN:0922-310X

数据源:报刊文摘